Konsultacje projektów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

24 października 2018

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski.

Czytaj więcej o: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski
15 maja 2017

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pstrążnej.

Czytaj więcej o: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej
15 maja 2017

Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach.

Czytaj więcej o: Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach
14 marca 2017

Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski.

Czytaj więcej o: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski
21 kwietnia 2016

Konsultacje społeczne projektu - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować projekt pn. : Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach