Gmina Lyski

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
23 maja 2019

Zapraszamy do udziału w biegu "Darkovicka Piątka"

Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie biegowej organizowanej wspólnie z naszym Partnerem Gminą Darkovice. Bieg odbędzie się w dniu 8 CZERWCA 2019 r. na dystansie 5 kilometrów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, każdy biegacz otrzyma dodatkowo pamiątkowy gadżet, zapewniamy również posiłek.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w biegu "Darkovicka Piątka"
22 maja 2019

Rozstrzygnięcie konkursu w ramch poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii

W dniu 22 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował informację dot. rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Informujemy, że nasz projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” w ramach którego zamierzaliśmy uzyskać wsparcie realizację inwestycji u naszych mieszkańców nie został wybrany do dofinansowania.
Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych https://rpo.slaskie.pl/…/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3… oraz http://slaskie.pl/…/ponad-80-mln-zl-z-budzetu-panstwa-na-in…
Spośród 107 projektów tylko 4 uzyskały dofinansowanie.

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu w ramch poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii
22 maja 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne (zmiana)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami
silnym. Prognozowana wysokość opadów - miejscami od 10 mm do 35 mm. W trakcie opadów
deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne (zmiana)
22 maja 2019

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego - wybory uzupełniajace

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 31.05.2019 r.

Czytaj więcej o: Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego - wybory uzupełniajace
22 maja 2019

Dofinansowanie do unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budżetu Gminy Lyski

Zasady, tryb postępowania i sposob rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski  na dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest reguluje uchwała nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie do unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budżetu Gminy Lyski