Wybory do Izby Rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2019

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory
do walnego zgromadzenia Ślaskiej Izby Rolniczej.

 

W związku z powyższym przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do pełnienia obowiązków członka Komisji Okręgowej.

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych (tj. podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy);

- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy,

  2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

dostępne są w Urzędzie Gminy Lyski biuro nr 10 lub na stronie http://www.sir-katowice.pl/ w zakładce „WYBORY DO IZBY 2019”.

Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Lyski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r. lub bezpośrednio do siedziby Śląskiej Izby Rolniczej (40 – 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A) do dnia 31.05.2019 r. - liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

Więcej informacji pod numerem 32 4300051 wew.110.